Konsumenternas roll i främjandet av hållbart mode

Konsumenternas roll i främjandet av hållbart mode

Under de senaste åren har modeindustrin fått alltmer kritik för sin miljöpåverkan. Tillverkningen av kläder orsakar betydande utsläpp av växthusgaser, vattenföroreningar och avfall. Konsumenterna har en viktig roll att spela när det gäller att främja ett hållbart mode, och små förändringar i deras shoppingvanor kan göra stor skillnad när det gäller att minska modeindustrins miljöpåverkan. […]